Markets Reportstpl_newsletterWine

รายงานวงในเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไวน์ของเกาหลีใต้ และแนวโน้มที่สำคัญ

ประเทศเกาหลีใต้นั้นได้มีการพัฒนาอย่างมากตลอดช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าตลาดไวน์จะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับเครื่องดื่มแบบดั้งเดิม เช่น โซจู แต่ผู้บริโภคในเกาหลีใต้ก็ยังคงมีความระมัดระวังในการเลือกซื้อไวน์ หรือตอนนี้มันกำลังเปลี่ยนไปแล้ว?

การดื่มไวน์ในเกาหลีใต้

รายงานวงในเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไวน์ของเกาหลีใต้ และแนวโน้มที่สำคัญ

เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดที่มีการเติบโตอื่น ๆ ในเอเชีย เกาหลีใต้ถือว่ามีการพัฒนาในด้านของธุรกิจไวน์อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจาก Euromonitor พบว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ และชาวเกาหลีใต้นั้นดื่มเหล้าเก่งกว่าใคร ๆ รวมทั้งชาวรัสเซียด้วย ในปัจจุบันประเทศเกาหลีใต้มีการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อหัวสูงที่สุดในโลก

ในปัจจุบันประเทศเกาหลีใต้มีการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อหัวสูงที่สุดในโลก

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยอดนิยมของชาวเกาหลีส่วนใหญ่ คือ โซจู ไวน์ที่ทำจากข้าว หรือสามารถทำจากมันเทศ มันสำปะหลัง และธัญพืชต่าง ๆ ได้เช่นกัน ชาวเกาหลีมีประเพณีและวิธีปฏิบัติหลายอย่างเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ รวมถึงมีกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการจับคู่ไวน์กับอาหาร ซึ่งถือว่ามีความสำคัญและอาจเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับตลาดไวน์ในอนาคต ในปี 2019 รายได้ในตลาดไวน์มีมูลค่าสูงถึง 1,671 ล้านเหรียญสหรัฐ

รายได้ทั้งหมดจากอุตสาหกรรมไวน์

Source: Statista

ผู้ที่มีความชื่นชอบในการดื่มไวน์อย่างแท้จริงนั้นยังคงมีจำนวนน้อย แต่ความนิยมในไวน์ก็กำลังเพิ่มขึ้น เห็นได้จากการข้อมูลการจัดจำหน่ายไวน์ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งระบุว่ายอดขายในปี 2018 นั้น เพิ่มขึ้นถึง 20%

การบริโภคเฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ 1.1 ลิตร ในปี 2019

ปริมาณเฉลี่ยต่อหัว

Source: Statista

รสนิยมในการดื่มไวน์

ในปี 2019 ชาวเกาหลีใต้นำเข้าไวน์แดง 55%, ไวน์ขาว 18% และสปาร์คกลิ้งไวน์ 27% 

รายได้จากสตีลไวน์หรือไวน์ชนิดที่ไม่มีฟองมีมูลค่าสูงถึง 1,538 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2019 ในขณะที่สปาร์คกลิ้งไวน์มีมูลค่า 108 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2019 และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น 5.3% ต่อปี (CAGR 2019-2023)

ส่วนฟอร์ติไฟด์ไวน์หรือไวน์ผสมเหล้านั้นมีมูลค่า 26 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2019 และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น 6.2% ต่อปี (CAGR 2019-2023)

ผู้บริโภคไวน์ที่มีอายุน้อยมักจะชอบเดินทางไปยังต่างประเทศและสนุกกับการลิ้มลองไวน์ใหม่ ๆ รวมถึงไวน์ขาว, สปาร์คกลิ้งไวน์, และไวน์หวาน โดยทั่วไปแล้ว มีข้อบ่งชี้ว่าความต้องการของผู้บริโภคในตลาดไวน์เกาหลีใต้นั้นมีความหลากหลายมากขึ้น

ในอดีต เนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ด้านสุขภาพของการดื่มไวน์แดง ทำให้มีการนำเข้าไวน์แดงสูงถึง 63.1 เปอร์เซ็นต์ แรงขับเคลื่อนของตลาดไวน์เกาหลีใต้ คือ กลุ่มคนหนุ่มสาว (อายุ 20-30 ปี) ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงกว่าในเพศหญิง การซื้อไวน์ในกลุ่มนี้เติบโตขึ้น 130% และเน้นไปที่ไวน์ขาว และไวน์ที่บรรจุขนาดครึ่งขวด (+ 30%)

ผู้บริโภคไวน์ชาวเกาหลีใต้หันมาสนใจแนวคิดเรื่องการจับคู่ไวน์กับอาหาร และด้วยเหตุนี้เองที่ส่งผลให้ไวน์ขาวและสปาร์คกลิ้งไวน์นั้นได้มีการเติบโตมากขึ้น

สปาร์คกลิ้งไวน์เป็นไวน์ที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา และคิดเป็น 18.2% ของการนำเข้าไวน์ในปี 2018 (เทียบกับในปี 2008 มีการนำเข้าเพียงร้อยละ 5.5)

Source: Korea Trade Information Service Database (KOTIS)

ยอดขายของไวน์ต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?

ประเทศต่าง ๆ เช่น ฝรั่งเศส หรือ ชิลี ได้ทำการครองตลาดไวน์ในประเทศเกาหลีใต้มาเป็นเวลานาน แต่สภาพแวดล้อมกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ไวน์จากชิลียังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การนำเข้ามีมูลค่าทั้งสิ้น 46.3 ล้านเหรียญสหรัฐ (11.0 ล้านกิโลกรัม) ในปี 2018 เพิ่มขึ้น 13.9% จากปี 2017 (มีปริมาณเพิ่มขึ้น 17.3 เปอร์เซ็นต์) ชาวเกาหลีใต้นั้นมองว่าไวน์ชิลีเป็นไวน์มีคุณภาพ

การนำเข้าไวน์อิตาลีมีมูลค่ารวม 34.6 ล้านเหรียญสหรัฐ (5.7 ล้านกิโลกรัม) ในปี 2018 เพิ่มขึ้น 15.4% จากปี 2017 (มีปริมาณเพิ่มขึ้น 13.0 เปอร์เซ็นต์) ไวน์อิตาลีนั้นเป็นที่นิยมในเกาหลีใต้ และเป็นที่รู้จักกันดีเนื่องจากอิตาลีมีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวและอาหารอิตาเลี่ยน ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการขยายตัวของตลาดสปาร์คกลิ้งไวน์นั้นจะเป็นเรื่องที่น่าจับตาดู

การนำเข้าไวน์จากสเปนมีมูลค่าสูงถึง 20.0 ล้านเหรียญสหรัฐ (7.9 ล้านกิโลกรัม) ในปี 2018 เพิ่มขึ้น 22.2% จากปี 2017 (มีปริมาณเพิ่มขึ้น 1.9%)

ไวน์สเปนมักจะถูกนำเข้ามาแบบน้ำไวน์ในปริมาณมากและบรรจุลงขวดในท้องถิ่น

การนำเข้าไวน์ของออสเตรเลียมีมูลค่า 13.0 ล้านเหรียญสหรัฐ (2.7 ล้านกิโลกรัม) ในปี 2018 เพิ่มขึ้น 5.5% จากปี 2017 (มีปริมาณเพิ่มขึ้น 18.1 %)

อาร์เจนตินาและนิวซีแลนด์เป็นตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะสำหรับไวน์ขาวและไวน์แดง

การนำเข้าไวน์ของสหรัฐอเมริกามีมูลค่ารวม 30.4 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2018 เพิ่มขึ้น 22.8% จากปี 2017 ในแง่ของปริมาณ มีปริมาณทั้งหมด 3.4 ล้านกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 10.4%

ชิลียังคงเป็นผู้นำด้านการส่งออกในเชิงของปริมาณ โดยมีส่วนแบ่งในตลาด 30% ตามด้วยฝรั่งเศส (16.5%) สเปน (16.36%) อิตาลี (15.87%) และสหรัฐอเมริกา (7%)

ชาวเกาหลีหลายคนคิดว่าไวน์โลกเก่า (โดยเฉพาะฝรั่งเศสและอิตาลี) นั้นเหนือกว่าไวน์โลกใหม่ ดังนั้น ฝรั่งเศสจึงยังคงเป็นผู้นำด้านการส่งออกไวน์มายังประเทศเกาหลี ยอดการนำเข้าทั้งหมดจากประเทศฝรั่งเศสมีจำนวน 79.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (5.5 ล้านกิโลกรัม) ในปี 2018 เพิ่มขึ้น 15.8% จากปี 2017 (มีปริมาณเพิ่มขึ้น 18.1%)

รายละเอียดการนำเข้าไวน์ โดยแยกตามแหล่งที่มาของไวน์ (มูลค่าในปี 2018)

Source: Korea Trade Information Service Database (KOTIS)

ราคาไวน์ที่มีการส่งออกไปยังเกาหลีใต้ ต่อลิตร

การนำเข้าไวน์ของเกาหลีใต้จากทุกประเทศ มีมูลค่าสูงถึง 244.0 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2018 เพิ่มขึ้น 15.8% จากปี 2017 ในแง่ของมูลค่าการนำเข้า ประเทศฝรั่งเศสครองแชมป์เป็นผู้นำ (32%) ตามด้วยชิลี (20%), อิตาลี (15%) สหรัฐอเมริกา (13%) และสเปน (8%)

ในช่วงสามปีที่ผ่านมา การนำเข้าไวน์ของเกาหลีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 8.8% ต่อปี และตลาดไวน์ก็แสดงให้เห็นว่าไม่มีสัญญาณของการชะลอตัว ในปี 2018 ปริมาณการนำเข้าไวน์ของเกาหลีอยู่ที่ 40.3 ล้านกิโลกรัม (เพิ่มขึ้น 11.5% จากปี 2017)

ราคาต่อหน่วย

Source: Statista

สถิติการนำเข้าไวน์ของเกาหลี (2018)

ประเภทสปาร์คกลิ้งไวน์ไวน์แดงบรรจุขวดน้ำไวน์แดงปริมาณมากไวน์ขาวบรรจุขวดน้ำไวน์ขาวปริมาณมากไวน์อื่น ๆ แบบบรรจุขวด น้ำไวน์อื่น ๆ ปริมาณมากผลรวมทั้งสิ้น
มูลค่าปริมาณมูลค่าปริมาณมูลค่าปริมาณมูลค่าปริมาณมูลค่าปริมาณมูลค่าปริมาณมูลค่าปริมาณมูลค่าปริมาณ
ฝรั่งเศส28,596944,83439,9243,743,0661593578,785698,4051521,20096,83383912,16879,5045,495,715
ชิลี41880,66639,7958,835,620349240,1055,2351,571,848366240,00011719,32491,11346,28910,988,676
อิตาลี7,8461,646,05019,2622,385,51521264,0546,9461,527,87910538,47521333,948594,75734,6435,700,678
สหรัฐอเมริกา51495,27424,5842,479,42514474,4634,357577,295190120,68534215,54826813,01730,3993,375,707
สเปน2,826819,79112,7333,593,0949941,018,1421,664636,4219851,804,68125435,052333,56719,4897,910,748
ออสเตรเลีย52491,5059,5221,746,519667369,0672,039428,94821851439,460857,91712,9822,653,601
อื่น ๆ3,5971,425,7758,0761,526,76916177,4336,9801,022,94357540,79555359,66575212,99620,6944,166,376
รวมทั้งสิ้น44,3215,103,895153,89624,310,0082,6861,843,62136,0066,463,7392,2242,244,8732,822269,8302,04555,535244,00040,291,501

Source: Korea Trade Information Service Database (KOTIS)
หน่วย: มูลค่า 1,000 เหรียญสหรัฐ / ปริมาณ หน่วยเป็นกิโลกรัม

การเปรียบเทียบทั่วโลก – รายได้

Top 5
สหรัฐอเมริกาUS$49,570m
ฝรั่งเศสUS$28,135m
จีนUS$26,834m
อิตาลีUS$26,619m
สหราชอาณาจักรUS$24,440m
เกาหลีใต้US$1,671m

Source: Statista

การนำเข้าไวน์ของเกาหลีจากทุกประเทศ

Source: Korea Trade Information Service Database (KOTIS)
*หมายเหตุ: CIF เป็นราคาส่งออกที่รวมค่าประกันและค่าขนส่งไปยังท่าเรือที่เข้าประเทศเกาหลี

การไวน์กระจาย เป็นอย่างไร?

เมื่อเทียบกับตลาดไวน์อื่น ๆ ในเอเชียแล้ว ประเทศเกาหลีนั้นมีความแตกต่างอย่างมาก เนื่องจากยอดขายของไวน์นำเข้าส่วนใหญ่มาจากการขายไวน์แบบนำกลับไปดื่มที่บ้าน ชาวเกาหลีนิยมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บ้าน ในขณะที่ยอดขายจากการขายไวน์แบบให้ผู้บริโภคนั่งดื่มในร้าน (ปัจจุบันมีมูลค่าอยู่ที่ 420 ล้านเหรียญสหรัฐ) ยังคงซบเซา นอกจากเรื่องของวัฒนธรรมแล้ว สิ่งที่น่าจะเป็นผลกระทบก็คือต้นทุนของไวน์ที่สูงและเศรษฐกิจที่ตกต่ำในปัจจุบัน

ในประเทศเกาหลีใต้นั้นไวน์ยังคงถูกมองว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย และในขณะที่ร้านอาหารและบาร์หรูต่าง ๆ อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่มีความร่ำรวย แต่ชาวเกาหลีส่วนใหญ่นั้นมักเลือกที่จะซื้อไวน์จากซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น Costco และ E-mart มากกว่าซื้อไวน์จากบาร์ไวน์ที่มีความหรูหราอยู่บ่อยครั้ง

เมื่อความรู้เกี่ยวกับไวน์ของผู้บริโภคหลักนั้นเพิ่มมากขึ้น ทำให้โอกาสต่าง ๆ ในการขายไวน์แบบให้ผู้บริโภคนั่งดื่มในร้านในตลาดระดับกลางมีมากขึ้นตามไปด้วย

เมื่อความรู้เกี่ยวกับไวน์ของผู้บริโภคหลักนั้นเพิ่มมากขึ้น ทำให้โอกาสต่าง ๆ ในการขายไวน์แบบให้ผู้บริโภคนั่งดื่มในร้านในตลาดระดับกลางมีมากขึ้นตามไปด้วย ผู้บริโภคไวน์ที่มีราคาปานกลางนั้นถูกคาดหวังให้เป็นผู้ผลักดันการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในตลาดไวน์ที่มีราคาต่ำถึงปานกลางในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า สำหรับตอนนี้การขายไวน์แบบให้ผู้บริโภคนั่งดื่มในร้านยังไม่มีตัวเลือกของไวน์ให้เลือกมากเท่าไรนัก ซึ่งเป็นการผลักดันให้ผู้บริโภคหันไปเลือกซื้อไวน์แบบนำกลับไปดื่มที่บ้าน 

ผู้บริโภคชาวเกาหลีใต้มักจะเดินทางบ่อย และพวกเขาตระหนักดีถึงการเพิ่มขึ้นของราคาไวน์ในตลาดขายไวน์แบบให้ผู้บริโภคนั่งดื่มในร้าน เมื่อเทียบกับราคาในต่างประเทศ การที่มีความรู้เกี่ยวกับราคาไวน์ ทำให้พวกเขามักจะเลือกซื้อไวน์ในตลาดขายไวน์แบบนำกลับไปดื่มที่บ้าน ซึ่งมีราคาที่ดีกว่า 

ส่วนแบ่งรายได้จากต่างประเทศ

Source: Statista

แนวโน้มของตลาดในปัจจุบันและคำแนะนำต่าง ๆ ในเกาหลีใต้คืออะไร?

รายงานวงในเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไวน์ของเกาหลีใต้ และแนวโน้มที่สำคัญ

ชาวเกาหลีใต้มีความต้องการในด้านการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จนมีคำพูดในท้องถิ่นที่ว่า “คุณเปลี่ยนได้ทุกอย่าง ยกเว้นภรรยาและลูก ๆ ของคุณ” นี่คือจุดยืนทางวัฒนธรรมสำหรับตลาดไวน์เกาหลีใต้

ผู้นำเข้าไวน์ควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับไวน์ของผู้บริโภค และให้ความสำคัญกับความสนใจไวน์ที่หลากหลายของพวกเขา เพราะในขณะที่เกาหลีใต้นั้นได้มีการพัฒนาขึ้นจนถึงระดับโลก ก็จะทำให้ความสนใจในไวน์ต่างประเทศนั้นเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ในประเทศเกาหลีใต้ ไวน์ถือเป็นเครื่องดื่มสุดหรู และมีราคาสูงกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่น ๆ เช่น เบียร์และโซจู

ในประเทศเกาหลีใต้ ไวน์ถือเป็นเครื่องดื่มสุดหรู และมีราคาสูงกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่น ๆ เช่น เบียร์และโซจู การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นกำลังผลักดันให้ผู้นำเข้าไวน์และผู้ค้าปลีกนำเสนอราคาไวน์ที่ดีมากกว่าเดิม หากการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบภาษีของไวน์เกิดขึ้นจริง ราคาไวน์ก็ควรที่จะยิ่งถูกลงกว่าเดิม

รายงาน South Korea Landscapes report ของ The Winemonitor ระบุว่าชาวเกาหลีใต้กำลังเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองที่มีต่อไวน์อย่างช้า ๆ และกำลังทำการทดลองไวน์ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น และพวกเขาก็สนใจเกี่ยวกับไวน์ที่กำลังเติบโตอยู่มากยิ่งขึ้น

ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพกำลังผลักดันทางเลือกของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่ำแทนเหล้าสุราและโซจู ซึ่งมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการซื้อขายไวน์

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2016 ประเทศเกาหลีใต้ได้มีข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศผู้ผลิตไวน์หลายแห่ง และโดยทั่วไปแล้วก็จะไม่มีการเก็บอัตราภาษีนำเข้าสำหรับการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นี่จึงเป็นแรงจูงใจที่สำคัญของการทำงานร่วมกับประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ในเอเชียแปซิฟิกที่มีการกำหนดภาษีศุลกากรสำหรับแบรนด์ไวน์ต่างประเทศไว้ในอัตราที่สูง

Prowein ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสามของแบรนด์เกาหลีใต้ในตลาดเกิดใหม่ที่สำคัญที่สุดในปี 2021 การดื่มไวน์ยังไม่เป็นที่นิยมในประเทศเกาหลีใต้ แต่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนสำหรับการเติบโตในอนาคต ความกังวลในด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นของประชาชนทั่วไป หมายถึง มีความต้องการที่มากขึ้นของผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำกว่าเดิม เช่น ไวน์และเบียร์

การพัฒนาของตลาดไวน์เกาหลีใต้กำลังได้รับการยอมรับ และกำลังมียอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปี ทำให้มันเป็นหนึ่งในประเทศเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการคาดการณ์ว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจที่สุดสำหรับการลงทุนในอนาคต

Sources:

 • https://winenews.it/en/numbers-trends-possibilities-what-if-the-right-target-for-italian-wine-in-asia-was-south-korea_403936/
 • https://www.statista.com/outlook/10030000/125/wine/south-korea
 • https://www.wineintelligence.com/downloads/south-korea-landscapes-2017/
 • https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Wine%20Market%20Report%202019_Seoul%20ATO_Korea%20-%20Republic%20of_2-21-2019.pdf
 • https://www.bestwineimporters.com/south-korea/south-korea-wine-imports-top-players-strategies-consumer-trends/
 • https://www.drinks-today.com/wine/analysis/insights-south-koreas-wine-market
 • https://www.wineintelligence.com/all-change-in-south-korea/
 • https://www.euromonitor.com/wine-in-south-korea/report
 • https://www.prowein.com/cgi-bin/md_prowein/lib/pub/object/downloadfile.cgi/ProWein_Business_Report_2018_publish.pdf?oid=35116&lang=2&ticket=g_u_e_s_t
 • https://italianwinejournal.com/2018/11/13/prowein-business-report-2018-china-increasingly-leader-in-the-market-while-argentina-portugal-and-rsa-challenge-italy-and-france/
 • https://lordsofthedrinks.com/2014/02/02/euromonitor-koreans-biggest-consumers-of-hard-liquor-in-the-world/

Jessica

Jessica เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ในแคว้นทัสคานี หลังจากทำงานเป็นผู้ช่วยของนักข่าวซึ่งเขียนข่าวเกี่ยวกับไวน์ชาวอิตาลีที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ในการจัดกิจกรรมงานชิมไวน์และแปลเอกสารต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นเธอก็ได้ย้ายไปทำงานในฝ่ายขายส่งไวน์ ประสบการณ์นี้ทำให้เธอมีมุมมองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไวน์ระหว่างประเทศที่กว้างขึ้น และมีข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ ให้กับในงานเขียนของเธอ ซึ่งตอนนี้เธอกำลังสนุกไปกับการแบ่งปันเรื่องราวให้กับผู้อ่าน

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
newsletter-signup-img.jpeg
รับข่าวสารล่าสุด

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารและเคล็ดลับเกี่ยวกับไวน์ล่าสุด รวมถึงข้อเสนอพิเศษและคำเชิญเข้าร่วม MasterClasses