Đọc thêm các câu chuyện

  • Giải mã thị trường rượu vang Trung Quốc

    Giải mã thị trường rượu vang Trung Quốc

    Một phân tích chuyên sâu về thị trường rượu vang Trung Quốc, bao gồm những ưu tiên của người Trung Quốc khi lựa chọn rượu vang, những nguồn mua, các khu vực nhập khẩu và dự đoán về sự tăng trưởng của thị trường trong tương lai. Xem thêm